Loading...

Obecně závazná vyhláška obce Ostrov č. 1/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Loading...

Loading...

Územní plán Ostrov byl spolufinancován z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj z národního programu "Podpora územně plánovací činnosti obcí", podprogram 117D0510 "Podpora územně plánovacích dokumentací obcí".

 

Loading...

Loading...

 

 

 

Podkategorie

Veřejně závazné vyhlášky obce.

Místní poplatky.

Informace k volbám.

Rozpočet obce a rozpočtová opatření.

Oznámení obecné povahy.

Pozvánky, zápisy a usnesení z jednání veřejného zastupitelstva obce.

Územní plán obce a jeho změny.