Závěrečný účet obce za rok 2020 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2020.

Loading...

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce

Loading...

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce

Podkategorie

Veřejně závazné vyhlášky obce.

Místní poplatky.

Informace k volbám.

Rozpočet obce a rozpočtová opatření.

Oznámení obecné povahy.

Pozvánky, zápisy a usnesení z jednání veřejného zastupitelstva obce.

Územní plán obce a jeho změny.