Územní plán Ostrov byl spolufinancován z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj z národního programu "Podpora územně plánovací činnosti obcí", podprogram 117D0510 "Podpora územně plánovacích dokumentací obcí".

 

Loading...

Loading...