Povodňový plán obce Ostrov je umístěn na stránkách Elektronického digitálního povodňového portálu: 
https://www.edpp.cz/povodnovy-plan/ostrov/

 

Digitální povodňový plán obce Ostrov byl realizován v rámci projektu „Protipovodňová opatření obce Ostrov“, registrační číslo CZ.05.1.24/0.0/0.0/17_063/0005311, spolufinancovaném EU - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Loading...