Povodňový plán obce Ostrov je umístěn na stránkách Elektronického digitálního povodňového portálu: 
https://www.edpp.cz/povodnovy-plan/ostrov/