Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce

Obecně závazná vyhláška obce Ostrov č. 1/2020 - Požární řád obce

Loading...

 

 

Obecně závazná vyhláška obce Ostrov č. 3/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Loading...

 

 

Obecně závazná vyhláška obce Ostrov č. 3/2020 o zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje více osob.

Loading...

 

 

Podkategorie

Veřejně závazné vyhlášky obce.

Místní poplatky.

Informace k volbám.

Rozpočet obce a rozpočtová opatření.

Oznámení obecné povahy.

Pozvánky, zápisy a usnesení z jednání veřejného zastupitelstva obce.

Územní plán obce a jeho změny.